Nhà máy hút bụi

Nông dân chỉ giáo bụi nhà máy hút bụi cho nhiệt độ cao, không ăn mòn, tẩy sạch khí và xử lý bụi.Thông thường, vải nỉ trung hoàn 208 được dùng làm bộ lọc, phù hợp cho nhiệt độ hoạt động không cao hơn 120 176C; nếu nhiệt độ lao động thấp hơn ở 80 176C, người dùng nên chọn vật liệu bộ lọc cảm để khử bụi để đảm bảo an to àn hoạt động.thiết bị.

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ